Ett av projekten 2023 är en byggsats, bestående av väggar och komplett taklösning. Projekt Restaurang skalstoppen drog i gång under våren 2023, leveransen går till Vemdalen. Det speciella med projektet är att byggsatsen som i slutet ska bli en restaurang ska levereras 948 möh, vinden kan överraska vem som helst så här pass högt upp därför är det viktigt och underlättande och få monteringen klar snabbt. Medhjälp av prefabricerat underlättas montering och det går på en dag att få det hela tätt.

Blir det ett besök i vinter på restaurangen med den perfekta utsikten?

Foton ovanför texten är tagna av kunden på plats vid montering.