Projektet består av flerbostadshus som kommer utöka det befintliga bostadsområdet med åtta lägenheter. Projektet Näckrosen levereras till Tingsryd i februari-mars 2022.

Stiftelsen Tingsrydsbostäder som står bakom projektet har valt att beställa kompletta väggelement vid leverans och därmed redo för montage direkt. Vilket innebär att vid leverans är panelen, fönsterna och isoleringen på plats och det går därmed snabbt och enkelt att få bygget tätt. En tätt byggnad är något som underlättar monteringen framförallt i februari/mars vädret.

Förutom ytterväggarna har PreFast levererat innerväggar, brandväggar, öppet bjälklag (Posi Joist) och en komplett taklösning. Då Stiftelsen Tingsrydsbostäder har valt att beställa allt från PreFast är det enkelt att leverera i den takten som monteringen sker, som lever till att arbetet underlättas för både kund och PreFast.