Under 2023 har vi levererat kompletta badhytter. Vi ansvarar för konstruktion och att de levereras färdiga på plats enligt kundens önskemål. Badhytterna består av prefabricerade väggar, golvkassetter, takstolar och råspontsluckor. Komponenterna monteras och målas under tak i vår fabrik till en komplett badhytt för att sedan levereras direkt till kund.