Fyra moduler till ett personalutrymme till en fabriksbyggnad, har levererats under hösten 2023. PreFast levererar här färdigmålade sektioner bestående av ytterväggar, innerväggar och yttertak. PreFast bygger och konstruerar i samråd efter kundens önskemål och behov. Modulerna togs fram för att få en snabb och tät montering av byggnaden.