PreFast har levererat väggelement, takstolar och råspontluckor till en nybyggnation av gruppbostäder i Näsum. Bakom gruppbostäderna stod JSB i uppdrag åt Bromöllahem. Bygget omfattade sex lägenheter, personalutrymme och gemensamhetslokal.