Leverans av 23 hus, två-planshus med totalt fyra lägenheter per hus. Till Vargbacken levererar vi under 2022 en komplett lösning med väggar, takstolar och måttanpassade råspontluckor. Bakom projektet står Husconcept Stjernplan AB.

Projektet levereras till ön Ingarö i Stockholms län. Med hjälp av leverantörer som arbetar med logistiktjänster över hela Sverige ser vi till att göra det möjligt att välja oss som leverantör även då leveransen behöver fraktas över vårt avlånga land.