Till första etappen levererar PreFast till 17 kedjehus, vilket består av väggelement, takstolar och råspontsluckor. Bakom nybyggnationen står JSB. De 17 husen kommer delas upp i sju hus med 1 3/4-plan, tio stycken hus i ett  plans där fem har murad fasad och de andra fem har panel.