Väggelement

Dina väggar byggs under våra tak
Du är välkommen att se byggprocessen som sker under tak i vår fabrik. Våra anläggningar är specialanpassade för att på bästa möjliga sätt hantera stora byggelement från början till slut. I en god inomhusmiljö skapas väggarna oberoende årstid. På så sätt minimerar vi risker för fel och kan samtidigt inspektera och noga kontrollera varje element innan de lämnar fabriken.

När många aktörer går mot standardlösningar har Prefast tagit en unik position inom prefabricerade byggelement. Prefast erbjuder anpassade och specialtillverkade byggelement som är projektanpassade. Inget får bli fel då dessa enheter ofta ska transporteras långväga och eventuella fel kan medverka till enorma förseningar i projektet. 

För det krävs ett helt annat tänk i produktionen. Varje beställd enhet har unika mått och är specialritade. Prefast produktionsenhet har lång erfarenhet med gedigna kunskaper när det gäller innovativa bygglösningar som många kunder idag efterfrågar världen över.

Kontakta oss