Levererar material till gruppbostäder i Näsum

PreFast ska leverera väggelement, takstolar och råspontluckor till en nybyggnation av gruppbostäder i Näsum. Bakom gruppbostäderna står JSB som bygger åt Bromöllahem. Bygget omfattar sex lägenheter, personalutrymme och gemensamhetslokal.

2017-06-21T20:10:05+00:00