PreFast ska leverera väggelement, takstolar och råspontluckor till en nybyggnation av gruppbostäder i Näsum. Bakom gruppbostäderna står JSB som bygger åt Bromöllahem. Bygget omfattar sex lägenheter, personalutrymme och gemensamhetslokal.